Marko Bohanec:
Učno gradivo za predmet "Metode in sistemi za podporo odločanja"


Predmet Metode in sistemi za podporo odločanja se izvaja na Univerzi v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta, študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring.


Urnik 2018/19

DatumUreKje
12.03.201916.00 4 ureP2.2
26.03.201916.00 4 ureP2.2
02.04.201916.00 4 ureP2.2
09.04.201916.00 4 ureP2.2
16.04.201916.00 4 ureP2.2
23.04.201916.00 4 ureP2.2
07.05.201916.00 4 ureRačunalniška učilnica
14.05.201916.00 4 ureRačunalniška učilnica
21.05.201916.00 4 ureRačunalniška učilnica
28.05.201916.00 4 ureP2.2
04.06.201916.00 4 ureP2.2

Učno gradivo

Učbenik

Marko Bohanec: Odločanje in modeli. DMFA - založništvo, 1. ponatis, 2012.

Predavanja

Št.Naslov teme 2 sliki na stran 3 slike na stran
1 Uvod v odločanje pdf pdf
2 Osnovne metode pdf pdf
3 Odločitvena drevesa pdf pdf
4 Diagrami vpliva pdf pdf
5 Večparametrski modeli pdf pdf
6 Metoda AHP pdf pdf
7 Metoda DEX pdf pdf
8 Primeri praktične uporabe pdf pdf
9 Skupinsko odločanje pdf pdf
10 Razno: Sistemi za podporo pri odločanju in pregled naprednih tem pdf pdf

Vaje

Št.Naslov teme 2 sliki na stran 3 slike na stran
1 Računalniška preglednica (MS Excel ali LibreOffice Calc) pdf pdf
2 Program DEXi [model: Kadri.dxi] pdf pdf
3 Programi na spletu: SilverDecisions, BPMSG AHP Hiearchies in D-SIGHT pdf pdf

Celotno gradivo v formatu pdf: 3 slike na stran ali 2 sliki na stran.

Spletne strani

IJS Decision Support Resources

Konzultacije

Konzultacije potekajo ves čas izvajanja predmeta po predhodnem dogovoru s profesorjem, praviloma pa tudi eno uro pred predavanjem in po predavanju.

Oddaja

Seminarske naloge v elektronski obliki skupaj s prilogami (vaš odločitveni model) pošljite na profesorjev elektronski naslov.

Pred zadnjim rokom oddaje lahko seminarsko nalogo pošiljate profesorju v predogled. V sporočilu, prosim, označite, ali nalogo oddajate ali jo pošiljate le v pregled.

Zagovarjati bo možno le pravočasno oddane in pozitivno ocenjene izdelke. O morebitni zavrnitvi izdelka boste obveščeni po elektronski pošti, praviloma vsaj en dan pred rokom za zagovor.

Zagovor

Na javnem zagovoru vsak kandidat predstavi svojo seminarsko nalogo (okvirno 10 minut, podprto z računalniško predstavitvijo).
Po predstavitvi kandidat odgovarja na izpitna vprašanja iz snovi in s področja seminarske naloge.

Pred zagovorom je potrebno oddati natisnjen izvod seminarske naloge.

Vrstni red zagovorov se določi na osnovi oddaje končne verzije seminarske naloge: prej oddane naloge pridejo prej na vrsto za zagovor.


Pripombe in predloge prosim na naslov: marko.bohanec@ijs.si.

Zadnja sprememba: 22.3.2019