Marko Bohanec:
Učno gradivo za predmet "Metode in sistemi za podporo odločanja"


Predmet Metode in sistemi za podporo odločanja se izvaja na Univerzi v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta, študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring.


Urnik 2021

DatumUreKje
09.03.202116.00 4 ureMiTeam
16.03.202116.00 4 ureMiTeam
23.03.202116.00 4 ureMiTeam
30.03.202116.00 4 ureMiTeam
06.04.202116.00 4 ureMiTeam
13.04.202116.00 4 ureMiTeam
20.04.202116.00 4 ureMiTeam
04.05.202116.00 4 ureMiTeam
11.05.202116.00 4 ureVaje (MiTeam)
18.05.202116.00 3 ureVaje (MiTeam)
25.05.202116.00 3 ureVaje (MiTeam)
01.06.202116.00 3 ureZagovori seminarskih nalog

Zagovor 1.6.2021: Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog je 28.5.2021.

Izpitni roki

DatumUraRok oddaje
23.06.202116.0018.06.2021
25.08.202116.0020.08.2021
08.09.202116.0003.09.2021

Učno gradivo

Učbenik

Marko Bohanec: Odločanje in modeli. DMFA - založništvo, 1. ponatis, 2012.

Predavanja

Št.Naslov teme 2 sliki na stran 3 slike na stran
1 Uvod v odločanje pdf pdf
2 Osnovne metode pdf pdf
3 Odločitvena drevesa pdf pdf
4 Diagrami vpliva pdf pdf
5 Večparametrski modeli pdf pdf
6 Metoda AHP pdf pdf
7 Metoda DEX pdf pdf
8 Primeri praktične uporabe pdf pdf
9 Skupinsko odločanje pdf pdf
10 Razno: Sistemi za podporo pri odločanju in pregled naprednih tem pdf pdf

Vaje

Št.Naslov teme Modeli 2 sliki na stran 3 slike na stran
1 Program DEXi Kadri.dxi ali Kadri.zip] pdf pdf
2 Hierarhični modeli s programom Logical Decisions StanovanjeLD.zip, tudi KadriLD.zip] pdf pdf

Spletne strani

IJS Decision Support Resources

Drugi viri

Supplementary Teaching Sources for English Students.

Domače naloge

Med nekaterimi predavanji bodo študentom izstavljene domače naloge - praktične naloge iz snovi, ki naj bi jih študenti rešili samostojno in poslali reštve predavatelju po elektronski pošti do naslednjega predavanja. Predvidenih bo okrog šest do osem domačih nalog, od tega je potrebno do zagovora seminarske naloge oddati vsaj tri. Število in kakovost rešenih domačih nalog šteje h končni oceni.

Doslej izstavljene domače naloge v slovenščini in angleščini.

Konzultacije

Konzultacije potekajo ves čas izvajanja predmeta po predhodnem dogovoru s profesorjem, praviloma pa tudi eno uro po predavanju.

Oddaja

Seminarske naloge v elektronski obliki skupaj s prilogami (vaš odločitveni model) pošljite na profesorjev elektronski naslov.

Pred zadnjim rokom oddaje lahko seminarsko nalogo pošiljate profesorju v predogled. V sporočilu, prosim, označite, ali nalogo oddajate ali jo pošiljate le v pregled.

Zagovarjati bo možno le pravočasno oddane in pozitivno ocenjene izdelke. O morebitni zavrnitvi izdelka boste obveščeni po elektronski pošti, praviloma vsaj en dan pred rokom za zagovor.

Zagovor

Na javnem zagovoru vsak kandidat predstavi svojo seminarsko nalogo (okvirno 10 minut, podprto z računalniško predstavitvijo).
Po predstavitvi kandidat odgovarja na izpitna vprašanja iz snovi in s področja seminarske naloge.

Do določenega datuma pred zagovorom (praviloma zadnji petek pred zagovorom) je potrebno oddati elektronski izvod seminarske naloge [doc(x) ali pdf] ter izdelan model [v formatu uporabljene programske opreme, npr xls(x) ali dxi].

Vrstni red zagovorov se določi na osnovi oddaje končne verzije seminarske naloge: prej oddane naloge pridejo prej na vrsto za zagovor.


Pripombe in predloge prosim na naslov: marko.bohanec@ijs.si.

Zadnja sprememba: 2021-05-06