Marko Bohanec:
Učno gradivo za predmet "Metode in sistemi za podporo odločanja"


Predmet Metode in sistemi za podporo odločanja se izvaja na Univerzi v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta, študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring.


Urnik 2023

DatumUreKje
16.02.202316.00 4 ureP1.4
23.02.202316.00 4 ureP2.2
02.03.202316.00 4 ureP1.4
09.03.202316.00 4 ureP2.2
23.03.202316.00 4 ureP1.2
30.03.202316.00 4 ureP1.4
06.04.202316.00 4 ureP1.2
13.04.202316.00 4 ureP1.2
20.04.202316.00 4 ureRač.
11.05.202316.00 4 ureRač.
18.05.202316.00 5 ur

Izpitni roki

DatumUraRok oddaje
12.06.202316.0009.06.2023
29.06.202316.0026.06.2023
31.08.202316.0028.08.2023

Predmet se v letu 2024 ne bo izvajal, zato bo takrat po potrebi razpisan največ en izpitni rok.

Učno gradivo

Učbenik

Marko Bohanec: Odločanje in modeli. DMFA - založništvo, 1. ponatis, 2012.

Predavanja

Št.Naslov teme 1 slika na stran 2 sliki na stran 3 slike na stran
Uvod v študij pdf pdf pdf
1 Uvod v odločanje pdf pdf pdf
2 Osnovne metode pdf pdf pdf
3 Odločitvena drevesa pdf pdf pdf
4 Diagrami vpliva pdf pdf pdf
5 Večkriterijski modeli pdf pdf pdf
6 Metoda AHP pdf pdf pdf
7 Metoda DEX pdf pdf pdf
8 Primeri praktične uporabe pdf pdf pdf
9 Skupinsko odločanje pdf pdf pdf
10 Razno: Sistemi za podporo pri odločanju in pregled naprednih tem pdf pdf pdf

Vaje

Št.Naslov teme Modeli 1 slika na stran 2 sliki na stran 3 slike na stran
1 Program DEXiWin Kadri.dxi ali Kadri.zip pdf pdf pdf
2 Hierarhični modeli s programom Logical Decisions StanovanjeLD.zip, tudi KadriLD.zip] pdf pdf pdf

Celotno gradivo

V formatu pdf:

Spletne strani

Decision Support Resources

DEX Software

Domače naloge

Med predavanji bodo študentom izstavljene domače naloge - praktične naloge iz snovi, ki naj bi jih študenti rešili samostojno in poslali reštve predavatelju po elektronski pošti do naslednjega predavanja. Predvidenih bo deset domačih nalog, od tega je potrebno do zagovora seminarske naloge zbrati vsaj pet pozitivno ocenjenih. Število in kakovost rešenih domačih nalog prispeva 10 % h končni oceni.

Domače naloge 2023: MSPO_DomaceNaloge.pdf.

Konzultacije

Konzultacije potekajo ves čas izvajanja predmeta po predhodnem dogovoru s profesorjem, praviloma pa tudi eno uro po predavanju.

Seminarske naloge

Za pripravo seminarske naloge glejte navodila, str. 8-11.

Oddaja

Seminarske naloge v elektronski obliki skupaj s prilogami (vaš odločitveni model) pošljite na profesorjev elektronski naslov.

Pred zadnjim rokom oddaje lahko seminarsko nalogo pošiljate profesorju v predogled. V sporočilu, prosim, označite, ali nalogo oddajate dokončno ali jo pošiljate le v pregled.

Zagovarjati bo možno le pravočasno oddane in pozitivno ocenjene izdelke. O morebitni zavrnitvi izdelka boste obveščeni po elektronski pošti, praviloma vsaj en dan pred rokom za zagovor.

Zagovor

Na javnem zagovoru vsak kandidat predstavi svojo seminarsko nalogo (okvirno 10 minut, podprto z računalniško predstavitvijo).
Po predstavitvi kandidat odgovarja na izpitna vprašanja iz snovi in s področja seminarske naloge.

Do določenega datuma pred zagovorom (praviloma zadnji petek pred zagovorom) je potrebno oddati elektronski izvod seminarske naloge [doc(x) ali pdf] ter izdelan model [v formatu uporabljene programske opreme, npr xls(x) ali dxi].

Vrstni red zagovorov se določi na osnovi oddaje končne verzije seminarske naloge: prej oddane naloge pridejo prej na vrsto za zagovor.


Pripombe in predloge prosim na naslov: marko.bohanec@ijs.si.

Zadnja sprememba: 2023-04-07