Povzetek
 
Uvod
 
Večparametrsko odločanje
 
Faze odločitvenega procesa
 
Preprost primer: izbira prenosnega računalnika
 
Model vrednotenja proizvodnega programa
 
Vrednotenje razvojno-raziskovalnih projektov
 
Zaključki
 
Literatura
 
Celoten tekst