Sebastian Meznar successfully defended his master degree

15/09/2022

Our member Sebastian Mežnar successfully defended his master degree: Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb.

Congratulations!