XML_FED

Preparation of specifications for the use of VoiceXML technologies in XML_Filler application connected to the Jaws screen reader
Izdelava specifikacij za uporabo VoiceXML tehnologij v XML_Filler aplikaciji v povezavi z bralnikom zaslona Jaws

No. of contract:

XML_FED
Type of project:
Duration:
from 01.03.2008 to 15.10.2008

Contact: