V4-0352

Harmful factors for contemporary forests: methods for monitoring and ecological modelling, the impact of exploitation, and strategies for management
Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gospodarjenja ter načini ukrepanja

No. of contract:

V4-0352
Duration:
from 01.10.2006 to 30.09.2008

Contact:

Areas: