V4-0351

Guidelines for national strategy of preservation of forest trees genefond due to introduction of genetically modified organisms in agriculture
Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu

No. of contract:

V4-0351
Duration:
from 01.10.2007 to 30.09.2008

Areas: