V4-0314

Harmonisation of technologies for following genetically modified organisms in food and feed production chain and its co-existence with conventional and ecological production chains
Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo

No. of contract:

V4-0314
Duration:
from 01.10.2006 to 30.09.2008

Areas: