V2-0125

Semantic GRID environment for ecological modelling
Semantično GRID okolje za ekološko modeliranje

No. of contract:

V2-0125
Duration:
from 01.09.2004 to 31.10.2006

Areas: