TOPP

Multicriteria decision modeling for transparent tunnel design
Večkriterijsko modeliranje odločitev za transparentno načrtovanje predorov

No. of contract:

Duration:
from 15.04.2019 to 31.05.2021