TermIOLAR2

Prototype program solution for extraction and alignment of terminology from parallel corpora of translation memories
Prototip programske rešitve problema luščenja in poravnave terminologije iz vzporednih korpusov pomnilnikov prevodov

No. of contract:

Duration:
from 01.03.2017 to 15.08.2017

Contact: