Systher

Development of techniques for integrating knowledge sources and analytical procedures
Razvoj tehnik za integracijo oz. združevanje različnih virov znanja ter za sestavljanje analitskih postopkov s kombiniranjem oz. združevanjem različnih metod z analizo podatkov, s ciljem odkrivanja znanja iz podatkov in ontologij

No. of contract:

Type of project:
Duration:
from 01.03.2008 to 30.09.2008