2711-05-433001

MediNet - Analysis of factors in setting up a network of health care personnel
Analiza dejavnikov za postavitev mreže zdravstvenih delavcev na primarni in sekundarni ravni

No. of contract:

2711-05-433001
Duration:
from 01.11.2004 to 30.06.2005

Contact:

Areas: