L6-7134

Forbidden Books in the Slovenian Lands in the Early Modern Period
KNJIGE - Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku

No. of contract:

L6-7134
Duration:
from 01.01.2016 to 31.12.2018

Contact: