L2-7509

Structured output prediction with applications in sustainable agricultural production
Napovedovanje strukturiranih vrednosti z uporabo v trajnostni kmetijski proizvodnji

No. of contract:

L2-7509
Duration:
from 01.01.2016 to 31.12.2018