Knowledge managament in medicine and healthcare

Upravljanje znanja v medicini in zdravstvenem varstvu

No. of contract:

Duration:
from 01.01.2004 to 31.12.2005

Contact:

Areas: