J7-9400

NEURODYS - Neuropsychological dysfunctions caused by low level exposure to selected environmental pollutants in susceptible population
Nevropsihološke disfunkcije, ki jih povzroča nizka stopnja izpostavljenosti izbranim onesnaževalom iz okolja pri občutljivi populaciji

No. of contract:

J7-9400
Duration:
from 01.07.2018 to 30.06.2021

Contact: