J7-7303

HinLife - Analysis of heterogeneous information networks for knowledge discovery in lifesciences
Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju

No. of contract:

J7-7303
Duration:
from 01.01.2016 to 31.12.2018

Contact:

Nada Lavrač, Dragana Miljković