J7-4636

Fundamental understanding of Hydrogen Evolution Reaction for a new generation of nickel-based electrocatalysts in alkaline water and chlor-alkali electrolysis
Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi

No. of contract:

J7-4636
Duration:
from 01.10.2022 to 30.09.2025

Contact: