J4-7362

Development of a multimethod approach to study wildlife behavior: investigating humanbear conflicts in contrasting landscapes of Europe
Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: raziskave nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope

No. of contract:

J4-7362
Duration:
from 01.01.2016 to 31.12.2018

Contact: