J4-4165

PlantDef - Growth and defense trade-offs in multitrophic interaction between potato and its two major pests
Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema

No. of contract:

J4-4165
Duration:
from 01.06.2011 to 30.06.2014