J3-3070

Determining the origin of liver metastases from liquid biopsy
Določanje izvora jetrnih zasevkov iz tekočinskih biopsij

No. of contract:

J3-3070
Duration:
from 01.10.2021 to 30.09.2024

Contact: