J2-5478

Development and applications of new semantic data mining methods in life sciences
Razvoj in aplikacije novih metod semantičnega rudarjenja podatkov v znanostih o življenju

No. of contract:

J2-5478
Duration:
from 01.08.2013 to 31.07.2016