J2-2353

Semantic rule discovery in the context of Web services
Semantično odkrivanje zakonitosti v okolju spletnih servisov

No. of contract:

J2-2353
Duration:
from 01.01.2009 to 31.12.2012