INQUIRE

Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe
Prepoznavanje kemičnih in bioloških determinant, njihovih virov in strategij za promocijo bolj zdravih domov v evropskem prostoru

No. of contract:

101057499
Type of project:
Duration:
from 01.09.2022 to 31.08.2027

Contact: