EVADIFF

Evaluation of existing models and development of new decision-making tools to prevent diffuse pollution caused by phytopharmaceutical products
Presoja obstoječih modelov in razvoj novih odločitvenih orodij za preprečevanje difuznega onesnaževanja s fitofarmacevtskimi sredstvi

No. of contract:

Type of project:
Duration:
from 01.01.2012 to 31.12.2015

Contact: