Development of natural language processing prototype for sentiment analysis, keyword detection and clustering of news articles

Izdelava prototipne rešitve analize tekstovnih podatkov za analizo sentimenta, detekcijo ključnih besed in gručenje dokumentov

No. of contract:

Duration:
from 22.06.2020 to 15.10.2022