DECATHLON

Development of Cost efficient Advanced DNA-based methods for specific Traceability issues and High Level On-site applicatioNs
Razvoj cenovno učinkovitih naprednih metod, osnovanih na analizi DNK, za posebna vprašanja sledljivosti in visokonivojske aplikacije na kraju samem

No. of contract:

613908
Type of project:
Duration:
from 01.12.2013 to 30.11.2016

Contact: