Data Mining and Decision support in Sustainable Food Production

Rudarjenje podatkov in podpora odločanja pri trajnostni pridelavi hrane

No. of contract:

Type of project:
Duration:
from 01.06.2017 to 31.05.2020