BIODIV

Understanding and managing biodiversity in agricultural ecosystems by data mining and decision support
Razumevanje in upravljanje biološke raznovrstnosti agrarnih ekosistemov s pomočjo podatkovnega rudarjenja in odločitvenega modeliranja

No. of contract:

Type of project:
Duration:
from 01.01.2016 to 31.12.2018

Contact: