BI-US/11-12-048

Identifying optimal management strategies for biodiversity and related ecosystem services on private forests
Določanje optimalnih upravljavskih strategij zagotavljanja biotske raznovrstnosti in splošnokoristnih ekosistemskih uslug v zasebnih gozdovih

No. of contract:

BI-US/11-12-048
Duration:
from 01.01.2011 to 01.12.2012

Contact:

Areas: