BI-JP/08-10/006

Japanese-Slovene resources for students of Japanese
Japonsko-slovenski viri za učence japonščine (sofinanciranje kratkoročnih obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem)

No. of contract:

BI-JP/08-10/006
Duration:
from 01.04.2008 to 31.03.2010

Contact: