BI-FR/09-10-INRA-003

Gardentox - Decision Support System for a Safe Vegetable Production on Garden Soils in Urban Environments
Sistem za podporo odločanja pri zagotavljanju varne pridelave povrtnin na vrtnih tleh urbanih okolij

No. of contract:

BI-FR/09-10-INRA-003
Duration:
from 01.01.2009 to 01.01.2010

Contact: