AhLib-Web

Web service for Corpus of XIX century translated books
Uporaba namenskega spletnega servisa za prenos in hrambo korpusa prevedenih knjig XIX. stoletja

No. of contract:

Duration:
from 01.05.2007 to 31.12.2009

Contact: