Odločanje in modeli

Marko Bohanec
2007,
Series Title:
ISBN:
ISSN:

O knjigi

Knjiga obravnava metode, tehnike in računalniške programe za pomoč pri odločanju. Uporabljen je pristop odločitvene analize, kjer izdelamo modele ter z njimi ovrednotimo in analiziramo odločitvene alternative. Najpomembnejši predstavniki takšnih modelov so odločitvena drevesa, diagrami vpliva ihn večparametrski modeli. V knjigi so predstavljeni predvsem z uporabnega vidika.