Konteksti odločanja

Andrej Ule, Olga Markič, Urban Kordeš, Zvezdan Pirtošek, Dejan Georgiev, Marko Bohanec, Simona Tancig, Marko Polič
2010,
Series Title:
ISBN: 978-961-220-073-2
ISSN:

Raziskovanje kognicije oz. spoznavanja ter zavesti in vsega, kar je s tema področjema povezano, je ena od največjih avantur, na katere se zadnja desetletja podaja sodobna znanost. Za to je v veliki meri zaslužen skokovit napredek nevroznanosti. Nastala je nova interdisciplinarna veda, imenovana kognitivna znanost. Slovenske avtorice in avtorji prispevkov v tej knjigi so poskušali na interdisciplinarni način zajeti dokaj neulovljivo temo, namreč proces in dejanje odločanja. Odločanje je eden od osrednjih, če ne kar osrednji kognitivni proces in dejavnost, ki izraža človeško sposobnost racionalnega in zavestnega soočenja s problemsko situacijo in z nami samimi. V odločanju pridejo do izraza vse človeške mentalne, duhovne in socialne sposobnosti. V življenju se nenehno srečujemo z odločanjem v taki ali drugi obliki, bolj ali manj zavestno, bolj ali manj razumno, bolj ali manj spontano in ustvarjalno.