DEXi – Računalniški program za večparametrsko odločanje

Eva Jereb, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič
2003, Založba Moderna organizacija
Series Title:
ISBN:
ISSN:

Pričujoči priročnik je namenjen vsem tistim, ki si želijo v procesih odločanja pomagati s programom DEXi. Program sloni na metodologiji DEX, ki se od ostalih metodologij večparametrskega odločanja razlikuje predvsem po kvalitativnem pristopu in neposrednem določanju funkcij koristnosti več spremenljivk, kar pomembno poveča transparentnost izgradnje in uporabe odločitvenih modelov. To pa so tudi atributi metodologije ekspertnih sistemov, katere cilja sta večja razumljivost in uporabnost eksplicitnega znanja, s katerim upravljamo. V našem primeru gre za upravljanje z odločitvenim znanjem, ki tako postane dostopno širšemu krogu ljudi, ne le za validacijo in verifikacijo, ampak tudi in predvsem za razumevanje odločitve. Slednje je v tesni povezavi z doseganjem boljših odločitev, saj je pri odločitvi, kjer res vemo, zakaj smo se odločili tako, kot smo se, verjetnost, da bi kaj pomembnega spregledali, manjša, s tem pa je manjša tudi verjetnost napačne odločitve.

V priročniku je opredeljeno večparametrsko odločanje, podane so faze odločitvenega procesa, sledijo navodila za uporabo programa DEXi in primeri njegove uporabe.