Knowledge Technologies Jožef Stefan Institute

Knowledge Technologies

Send comments and suggestions to the webmasters
APPLIED PROJECTS Last update : Jun 01 2022

CURRENT PROJECTS (2)

PAST PROJECTS (18)

 • ParlaMint - Towards Comparable Parliamentary Discourse (K primerljivemu parlamentarnemu diskurzu)
  Duration: 2020 - 2021
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • AiTLAS - AI Prototyping Environment for Earth Observation (Razvijanje prototipnega okolja umetne inteligence za opazovanje Zemlje)
  Duration: 2020 - 2021
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Data mining and machine learning
 • GalaxAI - Machine Learning for Predicting Spacecraft Subsystem Power Consumption (Strojno učenje za napovedovanje porabe energije podsistemov vesoljskih plovil)
  Duration: 2019 - 2021
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Data mining and machine learning
 • Multicriteria decision modeling for transparent tunnel design (Večkriterijsko modeliranje odločitev za transparentno načrtovanje predorov )
  Duration: 2019 - 2021
  Contact: Bernard Ženko, Martin Žnidaršič
  Areas: Decision support, Data mining and machine learning
 • TermIOLAR2 - Prototype program solution for extraction and alignment of terminology from parallel corpora of translation memories (Prototip programske rešitve problema luščenja in poravnave terminologije iz vzporednih korpusov pomnilnikov prevodov)
  Duration: 2017 - 2017
  Contact: Senja Pollak
  Areas: Human language technologies
 • ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative (Iniciativa za jezikoslovne podatke)
  Duration: 2016 - 2017
  Contact: Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • BIODIV - Understanding and managing biodiversity in agricultural ecosystems by data mining and decision support (Razumevanje in upravljanje biološke raznovrstnosti agrarnih ekosistemov s pomočjo podatkovnega rudarjenja in odločitvenega modeliranja)
  Duration: 2016 - 2018
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Data mining and machine learning, Decision support
 • TermIOLAR1 - Development of a prototype program solution for support of semi-automatic extraction and management of terminology in monolingual and multilingual corpora (Izdelava prototipne programske rešitve za podporo pol-avtomatskemu luščenju in upravljanju terminologije enojezičnih in dvojezičnih korpusov)
  Duration: 2015 - 2017
  Contact: Senja Pollak
  Areas: Human language technologies
 • Raziskovalni vavčer - Shallow semantic analyses for selected European languages (Razvoj semantičnih analiz za evropske jezike )
  Duration: 2013 - 2015
  Contact: Igor Mozetič, Miha Grčar
  Areas: Text and web mining
 • Sustainability appraisal of energy policy development in Slovenia by 2030 with the emphasis on nuclear option (Ocena vzdržnosti za razvoj energetike v Sloveniji do leta 2030 s poudarkom na jedrski tehnologiji )
  Duration: 2013 - 2014
  Contact: Marko Bohanec
  Areas: Decision support
 • EVADIFF - Evaluation of existing models and development of new decision-making tools to prevent diffuse pollution caused by phytopharmaceutical products (Presoja obstoječih modelov in razvoj novih odločitvenih orodij za preprečevanje difuznega onesnaževanja s fitofarmacevtskimi sredstvi)
  Duration: 2012 - 2015
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Decision support
 • GMOtrack - Prototype Decision Support System (Prototip sistema za podporo odločanja)
  Duration: 2009 - 2009
  Contact: Nada Lavrač, Petra Kralj Novak
  Areas: Decision support
 • LANDECO - Landscape functioning under different management regimes (SCRI, Dundee, Scotland)
  Duration: 2008 - 2008
  Contact: Marko Debeljak
 • Systher - Development of techniques for integrating knowledge sources and analytical procedures (Razvoj tehnik za integracijo oz. združevanje različnih virov znanja ter za sestavljanje analitskih postopkov s kombiniranjem oz. združevanjem različnih metod z analizo podatkov, s ciljem odkrivanja znanja iz podatkov in ontologij)
  Duration: 2008 - 2008
  Contact: Nada Lavrač, Petra Kralj Novak
  Areas: Data mining and machine learning
 • XML_FED - Preparation of specifications for the use of VoiceXML technologies in XML_Filler application connected to the Jaws screen reader (Izdelava specifikacij za uporabo VoiceXML tehnologij v XML_Filler aplikaciji v povezavi z bralnikom zaslona Jaws)
  Duration: 2008 - 2008
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • AhLib-Web - Web service for Corpus of XIX century translated books (Uporaba namenskega spletnega servisa za prenos in hrambo korpusa prevedenih knjig XIX. stoletja)
  Duration: 2007 - 2009
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Land planning, evaluation and decision-making (Prostorsko načrtovanje, vrednotenje in odločanje (naročnik Luka Koper))
  Duration: 2007 - 2007
  Contact: Marko Bohanec
 • Inxight Software Inc. Consulting
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Tomaž Erjavec