Knowledge Technologies Jožef Stefan Institute

Knowledge Technologies

Send comments and suggestions to the webmasters
NATIONAL PROJECTS programme | applied | basic | targeted | other | all Last update : Apr 13 2017

CURRENT PROJECTS (11)

PAST PROJECTS (36)

 • Workflows in the cloud (Delotoki v oblaku)
  Duration: 2013 - 2015
  Contact: Darko Cherepnalkoski
  Areas: Data mining and machine learning
 • Sentiment analysis (Analiza sentimenta)
  Duration: 2013 - 2015
  Contact: Matjaž Juršič
  Areas: Data mining and machine learning, Text and web mining
 • Basic Research Project: Development and applications of new semantic data mining methods in life sciences (Razvoj in aplikacije novih metod semantičnega rudarjenja podatkov v znanostih o življenju)
  Duration: 2013 - 2016
  Contact: Nada Lavrač, Igor Mozetič
  Areas: Data mining and machine learning
 • Basic Research Project: NRSS2 - Slovenian Literature in Unknown Early Modern Manuscripts. InformationTechnology Aided Analyses and Scholarly Editions (Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijskotehnološko podprte analize in znanstvene objave)
  Duration: 2013 - 2016
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Basic Research Project: PlantDef - Growth and defense trade-offs in multitrophic interaction between potato and its two major pests (Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema)
  Duration: 2011 - 2014
  Contact: Igor Mozetič, Nada Lavrač
  Areas: Data mining and machine learning
 • Basic Research Project: The leading humanists in the Slovenian territory between the 16th and mid-19th centuries and their social and cultural environment (Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje )
  Duration: 2011 - 2014
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Applied Research Project: Ecological restoration of natural disturbances in forests (Ekološka sanacija ujm v gozdovih )
  Duration: 2011 - 2014
  Contact: Marko Debeljak
 • Basic Research Project: Slovene translation studies - resources and research (Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave)
  Duration: 2009 - 2012
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Influence of gene transfer, genetic diversity and cultivation technology on sustainability and tracing methods (Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pogojev trajnostne pridelave ter razvoj metod za sledljivos)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Data mining and machine learning
 • Basic Research Project: Data mining for integrative data analysis in systems biology (Podatkovno rudarjenje za integrativno analizo podatkov v sistemski biologiji)
  Duration: 2009 - 2012
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Text and web mining
 • Basic Research Project: Semantic rule discovery in the context of Web services (Semantično odkrivanje zakonitosti v okolju spletnih servisov)
  Duration: 2009 - 2012
  Contact: Nada Lavrač, Igor Mozetič
  Areas: Data mining and machine learning
 • Basic Research Project: Systems biology approaches to analyzing interactions between pathogens and plants (Pristopi sistemske biologije za analizo interakcije med rastlino in patogenom)
  Duration: 2009 - 2012
  Contact: Igor Mozetič, Nada Lavrač
  Areas: Data mining and machine learning
 • Research Programme: KT - Knowledge technologies (Tehnologije znanja)
  Duration: 2009 - 2014
  Contact: Nada Lavrač
  Areas: Data mining and machine learning, Text and web mining, Decision support
 • Targeted Research Project: Analysis and scenario of development and exploration of forests in Slovenia (Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji )
  Duration: 2008 - 2011
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Data mining and machine learning
 • Applied Research Project: NRSS - Unknown 17th and 18th century manuscripts of Slovenian literature: information-technology aided register, scholarly editions and analyses (Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize)
  Duration: 2008 - 2012
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Advanced ML methods for automated modeling of dynamic systems (Napredne metode strojnega učenja za avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov)
  Duration: 2008 - 2011
  Contact: Sašo Džeroski
  Areas: Data mining and machine learning
 • Targeted Research Project: Guidelines for national strategy of preservation of forest trees genefond due to introduction of genetically modified organisms in agriculture (Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu)
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Marko Debeljak
 • Targeted Research Project: Harmonisation of technologies for following genetically modified organisms in food and feed production chain and its co-existence with conventional and ecological production chains (Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo )
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Marko Debeljak, Nada Lavrač
 • Targeted Research Project: Digital text centre with multimedia communication (Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo )
  Duration: 2007 - 2009
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Basic Research Project: Methodological aspects of cognitive process research-learning and decision-making (Metodološki vidiki raziskovanja kognitivnih procesov – učenje in odločanje)
  Duration: 2007 - 2009
  Contact: Marko Bohanec
 • Basic Research Project: JOS - Linguistic annotation of Slovene language: methods and resources (Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri )
  Duration: 2007 - 2009
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Harmful factors for contemporary forests: methods for monitoring and ecological modelling, the impact of exploitation, and strategies for management (Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gospodarjenja ter načini ukrepanja )
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • MediNet+ - Development of a primary health-care network in Slovenia (Izdelava modela mreže zdravstvenih delavcev primarne ravni Slovenije)
  Duration: 2006 - 2006
  Contact: Nada Lavrač
 • Targeted Research Project: VoiceTRAN II - Multilingual mobile speech communicator for 21.th century warriors (Večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja)
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Methodology for producing a detailed digital map of the height and density of vegetation cover (Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova )
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • MediNet - Analysis of factors in setting up a network of health care personnel (Analiza dejavnikov za postavitev mreže zdravstvenih delavcev na primarni in sekundarni ravni)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Nada Lavrač
 • Targeted Research Project: Semantic GRID environment for ecological modelling (Semantično GRID okolje za ekološko modeliranje)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Ljupčo Todorovski
 • Targeted Research Project: VIP airport transfers to Icmeler from Dalaman airport
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: A predictive GIS model of forest fire risk for natural environments (Napovedovalni GIS model požarne ogroženosti naravnega okolja)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Sašo Džeroski
 • Targeted Research Project: VoiceTRAN - Multilingual mobile speech communicator for 21.th century warriors (Večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Applied Research Project: eZISS - Digital Critical Editions of Slovene Literature (Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva )
  Duration: 2004 - 2007
  Contact: Tomaž Erjavec, Damjan Bojadžiev
  Areas: Human language technologies
 • Applied Research Project: Processing lidar data (Obdelava lidarskih podatkov)
  Duration: 2004 - 2007
  Contact: Sašo Džeroski
 • Research Programme: KT - Knowledge technologies (Tehnologije znanja)
  Duration: 2004 - 2008
  Contact: Nada Lavrač
  Areas: Data mining and machine learning, Text and web mining, Decision support
 • Targeted Research Project: Setting up resources and systems for simultaneous sloven-english translation (Izdelava virov in sistema za simultano prevajanje slovenščina-angleščina)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • MediMap - Knowledge management in medicine and healthcare (Analiza podatkov za upravljanje znanja na področju zdravstva)
  Duration: 2004 - 2004
  Contact: Nada Lavrač
 • Applied Research Project: Knowledge managament in medicine and healthcare (Analiza podatkov za upravljanje znanja na področju zdravstva)
  Duration: 2003 - 2004
  Contact: Nada Lavrač