Večparametrski odločitveni modeli
Marko Bohanec (1), Vladislav Rajkovič(2,1)
(1) Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana
(2) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Prešernova 11, Kranj
e-mail: marko.bohanec@ijs.si