Knowledge Technologies Jožef Stefan Institute

Knowledge Technologies

Send comments and suggestions to the webmasters
TARGETED NATIONAL RESEARCH PROJECTS programme | applied | basic | targeted | other | all Last update : Jun 02 2021

CURRENT PROJECTS (2)

PAST PROJECTS (13)

 • Targeted Research Project: Influence of gene transfer, genetic diversity and cultivation technology on sustainability and tracing methods (Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pogojev trajnostne pridelave ter razvoj metod za sledljivos)
  Duration: 2009 - 2010
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Data mining and machine learning
 • Targeted Research Project: Analysis and scenario of development and exploration of forests in Slovenia (Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji )
  Duration: 2008 - 2011
  Contact: Marko Debeljak
  Areas: Data mining and machine learning
 • Targeted Research Project: Guidelines for national strategy of preservation of forest trees genefond due to introduction of genetically modified organisms in agriculture (Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu)
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Marko Debeljak
 • Targeted Research Project: Harmonisation of technologies for following genetically modified organisms in food and feed production chain and its co-existence with conventional and ecological production chains (Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo )
  Duration: 2007 - 2008
  Contact: Marko Debeljak, Nada Lavrač
 • Targeted Research Project: Digital text centre with multimedia communication (Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo )
  Duration: 2007 - 2009
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Harmful factors for contemporary forests: methods for monitoring and ecological modelling, the impact of exploitation, and strategies for management (Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gospodarjenja ter načini ukrepanja )
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • Targeted Research Project: VoiceTRAN II - Multilingual mobile speech communicator for 21.th century warriors (Večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja)
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Methodology for producing a detailed digital map of the height and density of vegetation cover (Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova )
  Duration: 2006 - 2008
  Contact: Sašo Džeroski
 • Targeted Research Project: Semantic GRID environment for ecological modelling (Semantično GRID okolje za ekološko modeliranje)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Ljupčo Todorovski
 • Targeted Research Project: VIP airport transfers to Icmeler from Dalaman airport
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: A predictive GIS model of forest fire risk for natural environments (Napovedovalni GIS model požarne ogroženosti naravnega okolja)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Sašo Džeroski
 • Targeted Research Project: VoiceTRAN - Multilingual mobile speech communicator for 21.th century warriors (Večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja)
  Duration: 2004 - 2006
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies
 • Targeted Research Project: Setting up resources and systems for simultaneous sloven-english translation (Izdelava virov in sistema za simultano prevajanje slovenščina-angleščina)
  Duration: 2004 - 2005
  Contact: Tomaž Erjavec
  Areas: Human language technologies