to Petra's homepage
Univerza v Novi Gorici

2008/2009
Odkrivanje zakonitosti v podatkih

Profesorica: Nada Lavrač
Asistentka: Petra Kralj Novak <Petra.Kralj.Novak@ijs.si>

9. februar 2009 16:15 - 19:30 Predavanja (Lavrač)
13. februar 2009 16:15 - 19:30 Predavanja (Lavrač)
16. februar 2009 16:15 - 19:30 Vaje (Kralj Novak)
20. februar 2009 16:15 - 19:30 Vaje (Kralj Novak)
9. marec 2009 17:15 - 19:30 Preverjanje znanja (Kralj Novak)
30. marec 2009 16:30 - 17:30 Zagovor seminarskih (Lavrač & Kralj Novak)
30. marec 2009 17:30 - 18:15 Preverjanje znanja (Kralj Novak), drugi rok
23. april 2009 17:30 - 18:15 Zagovor seminarskih (Lavrač)
9. junij 2009 17:30 - 18:15 Zagovor seminarskih (Lavrač)

Materiali

 • Predavanja: prof. Nada Lavrač
  • N. Lavrač - Analiza tabelaričnih podatkov prosojnice (.pdf)
 • Vaje: Petra Kralj Novak
  • P. Kralj Novak - Informacijski pridobitek vaja (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Naivni Bayesov klasifikator vaja (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Klasifikacija prosojnice (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Klasifikacija v Weki prosojnice (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Povezovalna pravila vaja (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Povezovalna pravila prosojnice (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Opisna indukcija v Weki prosojnice (.pdf)
  • P. Kralj Novak - Na kratko o regresiji (.pdf) in podatki (.csv)
  • P. Kralj Novak - Regresija v Weki (.pdf)
  • podatki za vaje (.zip)

Uporabne povezave

Seminarska naloga

 • navodila za izdelavo seminarske naloge iz tabelaricnih podatkov (.pdf)
 • ideje za seminarske naloge (.ppt)
 • šablona za predstavitev v MS PowerPoint (.pot)
 • konferenca Informacijska druža

Preverjanje znanja

 • Pisni kolokvij z dvema računskima in dvema teoretičnima nalogama:
  študent lahko ima s seboj en ročno popisan A4 list papirja in kalkulator,
  pisnemu kolokviju bo sledil pogovor.
 • Poročilo o seminarski nalogi je potrebno oddati tri dni pred zagovorom,
  to je do 27.3.2009 do 15h po elektronski pošti.
 • Predstavitev seminarske naloge naj traja 10 minut, sledijo vprašanja
  in končna ocena.

Last update: 20090330