Seminarji Slovenskega društva za umetno inteligenco (2002)


4.6.2002
Matjaž Gams (Institut Jožef Stefan):
Skrivnosti inteligence in zavesti


Matjaž Gams (Institut Jožef Stefan):
Skrivnosti inteligence in zavesti

Zakaj se inteligenca in zavest upirata znanstveni razlagi in umetni izdelavi (umetni inteligenci)? Ker je informacijski svet sestavljen iz klasičnega in inteligentnega podobno kot fizikalni iz sveta velikih in atomskih delcev. V fiziki je ločnica Heisenbergov princip nedoločenosti (1925), v računalništvu Princip mnogoterega znanja (2000). Po princip mnogoterosti sledi tudi, da je človeška misel lahko močnejša kot sistem enačb, algoritem, računalnik oz. Turingov stroj. Predavanje bo za širše občinstvo z odlomki iz filmov.
Vir: Weak intelligence, Nova Publishing, NY, 2001.Maintained by Marko Bohanec. Comments to marko.bohanec@ijs.si.